ข้อผิดพลาดในการเข้ารหัสและการบีบอัด (Encoding and Compression Errors)

ข้อผิดพลาดในการเข้ารหัสและการบีบอัด (Encoding and Compression Errors) เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในกระบวนการสร้าง ดูหนังใหม่ และจัดการไฟล์ภาพยนตร์...

Frais d’aquisition

Tous les terrains ou maisons au Maroc ne possèdent pas des certificats de propriété avec des numéros de titre foncier. Nous recommandons à notre clientèle de n'acquérir que des biens titrés. Droits pour les logements à usage d'habitation et les terrains non bâtis avec   engagement de bâtir Les maisons et appartements à usage d'habitation pour une durée supérieure à 3 ans, ainsi que les...

Plusieurs impôts et taxes régissent le système foncier au Maroc.

Plusieurs impôts et taxes régissent le système foncier au Maroc.Taxe urbaineL'habitation, principale ou secondaire, est soumise à la taxe urbaine. Cette taxe est assise sur la valeur locative du logement. Cette valeur est révisée tous les cinq ans par une augmentation de 2 %.Taux applicables:Valeur locative (en Dirhams)Tauxde 0 à 30000%3001 à 600010%6001 à 1200016%12001 à 2400020%24001 à...

Calcul de la TPI

Le 27 Janvier 2015, la Direction Générale des Impôts (DGI) publiait le Premier Référentiel des Prix de l’Immobilier dans la région du Grand Casablanca : une première dans l’histoire de l’immobilier au Maroc. Ce document qui permettrait à terme de créer un climat de confance et d’équilibrer le niveau d’information dans un secteur qui soufre cruellement d’un manque de transparence ne...

Dix Bonnes raisons de choisir CANTAREL IMMOBILIER

1- Expérience de plus de 50 ans dans l'immobilier 2- Nous œuvrons avec de grands groupes et multinationales ( voir nos références ) 3- Des transactions immobilières claires et précises 4- Nos clients sont informés régulièrement de l'évolution de leurs dossiers 5- Bénéficiez des conseils de nos experts 6- Nous rédigeons les contrats par notre service juridique et nous vous assistons dans...

Comparer les annonces

Comparer